42.700 kr. i bundfradrag - 40% fradrag af resten

Du bliver beskattet af lejeindtægterne fra din feriebolig når den lejes ud.

I 2021 er Bundfradraget for udlejning af sommerhus 42.700 kr. Bundfradraget opnås ved udlejning gennem en tredjepart, der formidler udlejningen og foretager indberetning af lejeindtægten til Skattestyrelsen.


Der findes to opgørelsesmetoder:
"Fast bundfradrag" - også kendt som 40%-reglen – eller "Regnskabmæssigt fradag".

40%-reglen er den mest gængse af de to opgørelsesmetoder, fordi den gør det nemt og enkelt at opgøre det skattepligtige resultat.

Vælger du denne metode, er de første 42.700 kroner af din lejeindtægt skattefrie. Dette gælder for 2021.

Udover bundfradraget på 42.700 kroner er der et skattefrit fradrag på 40%.

Det vil sige, at når bundfradraget er trukket fra din lejeindtægt, kan du trække yderligere 40% fra den resterende lejeindtægt (husleje plus lejernes betaling for strøm og varme, mv.).

Det resterende beløb, efter du har fratrukket bundfradraget samt fradraget på yderligere 40%, beskattes som kapitalindkomst.


Eksempel

Beskatning af ferieboligudlejning med 40%-reglen

Beregning af beskatning: Fast fradrag på 40% (Tallene er vejledende)
Bruttolejeindtægtkr. 75.000
+ vand, varme, og strøm m.m.kr. 10.000
Samlet lejeindtægtkr. 85.000
Skattefrit fradrag / Bundfradragkr. -42.700
(Lejeindtægt – bundfradrag)kr. 42.300
-Fradrag på 40% af kr. 42.300kr. 16.920
Til beskatning (som kapitalindkomst)kr. 25.380
Skat (34% ved negativ kapitalindkomst)kr. 8.629,20
Lejeindtægt efter skat (kr. 85.000 – kr. 9.180)kr. 76.370,80

Du får fuldt bundfradrag, selvom du køber eller sælger boligen i løbet af året.

Indberetningspligten påhviler udlejer, så det eneste du skal gøre, er at kontrollere tallene når din årsopgørelse fra SKAT er klar.

Scroll to topKontakt